18/04/2024

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสำรวจคัดค้านอุโมงค์ทางด่วน​

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสำรวจคัดค้านอุโมงค์ทางด่วน​

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 67 เวลา​ 15.00 น.กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการเวนคืนโครงการทางด่วนศรีรัช N1 ซึ่งจะมีการขุดอุโมงค์ความลึก เท่ากับ​ตึก​15 ชั้น (จากงามวงศ์วาน- ถนนประเสริฐมนูกิจ)​ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรโดยต้องทำการเวนคืนและมีพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวประมาณ 200 หลังคาเรือน​ ซึ่งยังไม่รวมถึงคุณภาพชีวิตเรื่องของการย้ายถิ่นฐานย้ายสถานศึกษาของบุตรหลานที่ได้รับผลกระทบโดยก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้รับหนังสือเชิญหรือชี้แจงแต่ประการใดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก่อนหน้านี้เคยทราบว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะใช้ตอม้อที่มีอยู่เดิมบนถนนประเสริฐมนูกิจเป็นทางยกระดับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรมุ่งหน้าบริเวณใต้ด่วนประเสริฐมนูกิจ แต่มาตอนนี้มีการศึกษาเพื่อที่จะทำอุโมงค์ใต้ดินซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยคัดค้านอย่างสิ้นเชิงรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก ทั้งเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ โดยในวันนี้มติ​ของชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านการก่อสร้างทางด่วนโดยการใช้อุโมงค์อย่างสิ้นเชิงและไม่เห็นด้วยโดยจะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม/ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร/ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย/เพื่อคัดค้านต่อไป โดย​ในวันนี้มีตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์คือ ว่าที่​ร้อยตรี​ ธนิตศํกดิ์​ ดารามั่น อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชี​รายชื่อ)​ นายธราธพ ชาตรี ตัวแทน ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีรย์ สุวรรณสวัสดิ์ นายเฉลิมพล จินตนพันธ์ อดีต สมาชิกสภาเขตลาดพร้าว พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมสังเกตการณ์ และตอบข้อซักถามของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่นได้กล่าวว่าตนได้ประสานงาน กับรองประธานคณะกรรมาธิการ คมนาคมสภาผู้แทนราษฎร ในการนัดหมายเพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป