14/04/2024

ฉะเชิงเทรา-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกบางปะกง-พระนครใต้ จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน

ฉะเชิงเทรา-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกบางปะกง-พระนครใต้ จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน

 

วันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง เปิดกิจกรรม สุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยมี นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายประกอบ พุทธเมฆ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนหมู่ 1 – หมู่ 8 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง เข้าร่วม

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการ จึงได้จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชนขึ้น

โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) มาให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด บริการตรวจโรคทั่วไป บริการตรวจสายตาสั้น-ยาว บริการตรวจสายตาบอดสี บริการตรวจสมรรถภาพทางปอด บริการเอ็กซ์เรย์ปอด บริการตรวจสมรรถนะการได้ยินและบริการจ่ายยาสามัญทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมเกมสนุกๆ สำหรับเด็กๆ โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คลอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินโครงการฯ กำหนด 8 ครั้ง ครั้งละ 200 คน รวม 1,600 คน

สำหรับกิจกรรมใจครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง เข้าร่วมจำนวน 200 คน โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านต่อไป

#ฉะเชิงเทรา #โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป