18/04/2024

ชุมพร – ชาวประมงยื่นหนังสือผู้ว่าฯ หวั่นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหมดจากทะเลชุมพร

ชุมพร – ชาวประมงยื่นหนังสือผู้ว่าฯ หวั่นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหมดจากทะเลชุมพร

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.นายพรชัย พรหมรักษ์  เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพร ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ หวั่นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหมดจากทะเลชุมพร ณ ศูนย์ราชการ ถนนปรมินทรมรรคา ตำบล นาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000    เรื่องข้อกังวลต่อการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พ….. ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ข้อกังวลและข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายประมง

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ …. และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ…..นั้น

นายพรชัย พรหมรักษ์  กล่าว่า  เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพร พิจารณาเนื้อหา ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การ ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ…. บางประการแล้ว มีข้อกังวลและเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จึงขอนำเรียนข้อกังวลและข้อเสนอ  ถึงท่านประธานสภา ผู้แทนราษฎร, ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุณา นำส่งโดยเร่งด่วนรายละเอียดตามที่แนบมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อพิจารณา โดยด่วน ขอแสดงความนับถือ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป