21/04/2024

(สุรินทร์) จัดกิจกรรมแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567”

(สุรินทร์) จัดกิจกรรมแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ที่ วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567” มี พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าว

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงาน “มหาสงกรานต์เมืองช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567” ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบูรณาการการจัดงานร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกิจกรรมประกอบไปด้วย วันที่ 7 เมษายน 2567 การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล สุรินทร์ภักดี มินิมาราธอน 2024 และสงกรานต์เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์ วันที่ 8 เมษายน 2567 การกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ประทายสมันต์ Running วิ่งสายมู”

โดยจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ วนอุทยานพนมสวาย และภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 9 เมษายน 2567 การจัดประเพณี ขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2567 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 11 เมษายน 2567 สืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน “เนียง ด็อฮ ธม” องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ และกิจกรรมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดย เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 การจัดกิจกรรม มหาสงกรานต์ช้างจังหวัดสุรินทร์ ผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์-ศรีสะเกษ)โทร. 0 44514 447-8 โทรสาร 0 4451 8530 E-mail: [email protected]

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป