14/04/2024

แม่ฮ่องสอน-กระทรวงทรัพยฯ ส่ง ฮ. บินขนน้ำดับไฟป่า 32 เที่ยวบิน 2 จุด เขตอุทยานฯ สาละวิน

แม่ฮ่องสอน-กระทรวงทรัพยฯ ส่ง ฮ. บินขนน้ำดับไฟป่า 32 เที่ยวบิน 2 จุด เขตอุทยานฯ สาละวิน
นายลิขิต ไหวพรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติสาละวิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการใช้อากาศยานปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันควบคู่กับภาคพื้นดิน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการบินตรวจดูจุดความร้อน- ไฟป่า ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติสาละวิน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนใช้น้ำดับไฟป่า โดย เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวานนี้ ได้เริ่มยก ฮ. ปฏิบัติการขึ้นบินพร้อมอุปกรณ์แบมบี้บัตเกต Bambi Bucket ขนาด 500 ลิตร เพื่อใช้ในการดับไฟป่าทางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตามพิกัดที่บินตรวจพบไฟป่า ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานภาคพื้นของเจ้าที่ดับไฟป่า 2 จุด ซึ่งลักษณะไฟป่าเป็นการลุกลามต่อเนื่องในเขตป่า พิกัด 2 จุด คือ จุดที่ บริเวณขุนห้วยหวาย โดย ฮ.บิน ตักน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะลาบ ระยะห่างจากจุดไฟ ประมาณ 4.5 กม.พื้นที่ บ้านแม่สะลาบ ม.8 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จุดที่ 2 บริเวณป่าบ้านห้วยสิงห์ ฮ. บินตักน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำอ่างบ้านห้วยสิงห์ ระยะห่างจากจุดไฟ ประมาณ 4.11 กม. บ้านห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยลำเลียงน้ำ จำนวน 32 เที่ยวบิน ตักน้ำดับไฟป่า
15,360 ลิตร
ด้าน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของทุกหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยไม่ได้ห้ามเผา แต่หากจะเผาให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะรายงานนายอำเภอให้ทราบและพิจารณาแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเร่งให้ทุกหมู่บ้านทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนอีกด้วย

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป