21/04/2024

ร้อยเอ็ด…เปิดโครงการรวมพลังพัฒนาสตรี แก้หนี้แก้จน คนเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…เปิดโครงการรวมพลังพัฒนาสตรี แก้หนี้แก้จน คนเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้(27 มีนาคม 2567 )เวลา 10.30 น. นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังพัฒนาสตรี แก้หนี้แก้จน คนเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย “โครงการรวมพลังพัฒนาสตรี แก้หนี้แก้จน คนเมืองร้อยเอ็ด” จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงพลังของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีอาชีพและรายได้ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ซึ่งกิจกรรมโดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การแสดงจากตัวแทนสตรี การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทบทบาทสตรี กิจกรรมการแสดงละครบนเวทีในบทบาทสมมุติ เรื่อง “ทวงหนี้อย่างไรให้ได้คืนมา” อีกทั้งกิจกรรมชม ชิม ชัอป เมนูสำหรับอาหาร และการประกวดเมนูสำหรับอาหาร เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป