15/04/2024

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานสงกรานต์ 2567 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชมขบวนแห่สุดตระการตา

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานสงกรานต์ 2567 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชมขบวนแห่สุดตระการตา

วันที่ 28 มีนาคม ที่สวนสาธารณะวังหน้า โตโยต้า เมืองสีเขียว เรือนจำเก่า ตลาดหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดสงกรานต์นครกรุงเก่า 67 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสงกรานต์นครกรุงเก่า 67 อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา วังช้างแลเพนียด จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงศาสนา มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสถานที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่เกาะเมือง เพื่อให้บรรยากาศของการเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์กลับมามีความคึกคัก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป