18/04/2024

สงขลา-บรรพบุรุษเงียบเหงาเช็งเม้งเงียบเหงา ลูกหลานไหว้บางตากว่าทุกปี

สงขลา-บรรพบุรุษเงียบเหงาเช็งเม้งเงียบเหงา ลูกหลานไหว้บางตากว่าทุกปี

วันนี้ 31 มีนาคม 2567 ที่สุสานจีนบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปีนี้ลูกหลานที่พากันมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และ แออัดไปด้วยบรรดาลูกหลานที่พากันมาไหว้บรรพบุรุษล่วงหน้ากัน ซึ่งทุกๆปี จะมีลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนที่พาครอบครัวกลับมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งบางครอบครัวก็จะขับรถยนต์นำสิ่งของ อาหารหวานคาวเครื่องดื่มมาเซ่นไหว้กันเป็นจำนวนมากจึงทำให้การจราจรติดขัดช่วงบริเวณหน้าสุสานจีนบ้านพรุมีการจราจรที่ติดขัด แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ และตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวก และหลีกเลี่ยงความแออัดของบรรดาลูกหลานต่างพาครอบครับมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันจนเต็มสุสาน


แต่ในปีนี้แปลกที่บรรดาลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนพาครอบครัวมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษล่วงหน้ากันบางตาเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี และค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงอาจจะเป็นเหตุให้ลูกหลานงดมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษกัน หรือมาเซ่นไหว้กันอย่างประหยัด
แต่ก็คาดว่าก่อนวันที่ 5 เมษายน 67 ซึ่งเป็นวันเช็งเม้ง คาดว่าจะมีบรรดาลูกหลานพาครอบครัวมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป