21/04/2024

ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ ผู้สมัคร สส. (แบบบัญชีรายชื่อ)​พรรค​ประชา​ธิปัตย์​ เดินทาง​มาเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวลาดพร้าว

ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ ผู้สมัคร สส. (แบบบัญชีรายชื่อ)​พรรค​ประชา​ธิปัตย์​ เดินทาง​มาเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวลาดพร้าว
เมื่อวันจันทร์ที่1เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ อดีต​ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้สมัคร สส. (แบบบัญชีรายชื่อ)​พรรค​ประชา​ธิปัตย์​ เดินทาง​มาเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวลาดพร้าว และ อสส.066 ตำหนักพระแม่กวนอิมโดยมี คุณวิกานดา สังวรราชทรัพย์ ประธาน อสส. 066 และคุณรจนา ศศิวิมลรัตนา ประธานชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์ ทำหน้าที่ประสานงานดูแลเรื่องสถานที่และนำกำลังอาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาเข้ามาช่วยกันคัดกรอง​ โดยสำนักอนามัยกรุงเทพฯ เป็นผู้จัดรถโมบายในการตรวจให้บริการสุขภาพด้านต่างๆมาบริการที่บริเวณตลาดอมรพันธ์ 9 ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนที่มารับบริการในเช้าวันนี้ โดยในวันนี้มีการตรวจให้บริการทั้งสิ้น 6 รายการประกอบด้วย 1.ตรวจคัดกรองให้บริการเช็คน้ำตาลในเลือด 2.ให้บริการเอกซเรย์ปอด 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4.ตรวจจอประสาทตา 5.ตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจในกรณีที่พบการผิดปกติ 6.รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทางช่องปาก นอกจากนี้ยังมีนัดปิดสวิตชญามาให้บริการปรึกษาและคำแนะนำกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป โดยสำนักอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุข 66 กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เวียนไปตาม 50 สำนักงาน โดยในวันนี้ที่ลานอเนกประสงค์ตลาดอมรพันธ์ 9 ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันวิวัฒนาการและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยตนสังเกตดูจากรถโมบายที่นำมาให้บริการพี่น้องประชาชนนั้นมีความทันสมัย แต่อยากจะฝากให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้มองถึงความจำเป็นและการกระจายการให้บริการใน 50 สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ อาทิ เช่นรถโมบายในการตรวจวัดจอปราสาทตา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 3 คันไม่พอ เพราะกรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่การบริหารเป็น 6 กลุ่ม นอกจากนี้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งมีความจำเป็นในการให้บริการช่องปากและฟัน โดยเฉพาะตามวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครที่พระสงฆ์องค์เณรมีปัญหาด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก อยากฝากผู้บริหารกรุงเทพ เพิ่มจำนวนรถให้บริการในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่กระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯด้วย ธนิตศักดิ์​กล่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป