21/04/2024

แม่ฮ่องสอน-วัดศรีบุญเรือง อ. แม่สะเรียง ร่วมสืบสานประเพณีปอยส่างลอง

แม่ฮ่องสอน-วัดศรีบุญเรือง อ. แม่สะเรียง ร่วมสืบสานประเพณีปอยส่างลอง

 


ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระอธิการอัษดิน วิสุทฺธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ร่วมสืบสานประเพณีปอยส่างลอง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีปอยส่างลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ดร.อภิวัฒน์ ไตรสรลักษณ์ ประธานอุปถัมภ์โครงการปอยส่างลอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม


นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ได้นำบุตรหลานมาบวชในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้ทดแทนคุณของบิดามารดา บุพการี ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมต่ออายุพระพุทธศาสนา ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของชาติในอนาคต


การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้เข้ารับการศึกษาหลักธรรม ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจแก่เยาวชน โดยในปีนี้โครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุปอยส่างลอง วัดศรีบุญเรือง มีผู้บรรพชาภิกษุสามเณร จำนวน 67 คน ทั้งนี้ งานประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบรรพชาพระหรือสามเณรตามความเชื่อของชาวไทใหญ่

โดยผู้เข้าร่วมประเพณีจะแต่งกายคล้ายพระราชาเลียนแบบพุทธประวัติ เมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช โดยจะมีการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประเพณีปอยส่างลองคล้ายกับพระราชา ซึ่งจะไม่ให้เท้าแตะพื้น และจะต้องขี่คอพี่เลี้ยงกับมีคนกางร่มให้ตลอดงานประเพณี ซึ่งชาวไทใหญ่มีความเชื่อว่า การบวชส่างลองจะได้อานิสงส์มาก ดังนั้น ชาวไทใหญ่จึงนิยมให้บุตรหลาน บรรพชาในประเพณีปอยส่างลอง

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป