21/04/2024

ร้อยเอ็ด…รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดสัมมนาวิชาการพัฒนาด้านกีฬา หวังพัฒนานักกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งสู่ระดับประเทศ โดยยึดจิตอาสา เสียสละนำการทำงาน

ร้อยเอ็ด…รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดสัมมนาวิชาการพัฒนาด้านกีฬา หวังพัฒนานักกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งสู่ระดับประเทศ โดยยึดจิตอาสา เสียสละนำการทำงาน

 

วันนี้( 3 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการการพัฒนาด้านกีฬาระดับจังหวัด สู่มาตรฐานสากลระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา และอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี (โหวดพิฆาต) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(ต้อม ปภัสโร) ร่วมกับ ชมรมรวมมิตรคิดทำดี 101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ได้กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการการพัฒนาด้านกีฬาระดับจังหวัด สู่มาตรฐานสากลระดับประเทศ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ14 หน่วยงานหลัก สมาชิกชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตีฯชมรมรวมมิตรคิดทำดี 101ฯ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน

ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/วิชาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการกำหนดแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล เพื่อให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และหากนักกีฬามีพรสวรรค์และทักษะที่ดี สามารถต่อยอดและส่งเสริมให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

โอกาสนี้หลังจากปิดกิจกรรมในภาคบ่าย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา และอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี (โหวดพิฆาต)ได้เดินทางลงพื้นที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อเยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจกับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงให้กำลังใจผู้ฝึกสอน โค้ชทั้ง2ชมรมฯที่เป็นจิตอาสา เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญา เปิดคลีนิกสอนบอลให้เด็กๆ ฟรี ในช่วงปิดภาคเรียน ก่อนที่จะร่วมถ่ายภาพกับผู้ปกครอง เด็ก ที่ปรึกษาชมรมฯ กรรมการบริหารชมรมทั้ง2ชมรมฯและผู้ฝึกสอน(โค้ช)เพื่อเป็นที่ระลึก

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา และอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี (โหวดพิฆาต) กล่าวในช่วงท้ายก่อนเดินทางกลับว่า กราบนมัสการขอบคุณองค์อุปถัมภ์ชมรมฯทั้ง3ท่าน พระครูวิมลบุญโกศล(หลวงพ่อบุญร่วม คชาธโร) พระครูปลัดสุขวัฒน์(ต้อม ปภัสโร) และพระครูธรรมธรประกาศิต ชุตินุธโร(พระอาจารย์คิง)ที่ให้ความเมตตารับ2ชมรมไว้ในความอุปถัมภ์ โครงการแรกเร่งด่วนของทั้ง2ชมรมฯอาจจะมีการฝึกอบรมโค้ช เปิดคลีนิกสอนบอล จัดการอบรมผู้ตัดสิน เป็นต้น

ขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณทั้ง2ชมรมฯที่เอาความเสียสละและจิตอาสานำการทำงาน ขอบคุณที่เป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เขาจะเติบโตต่อไปในอนาคต โหวดพิฆาตเป็นสัญลักษณ์ของชาวร้อยเอ็ด ทำอย่างไรโหวดพิฆาตถึงจะมีชีวิต ดร.ชาญวิทย์ กล่าวในที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป