14/04/2024

เชียงใหม่-ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา

ททท. จับมือ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้และวางแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่แรก จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา พร้อมนำสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ร่วมนำเสนอเว็บไซต์ Travel Link โดยมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า 50 ราย ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

นายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า ททท. ในฐานะองค์กรส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดทิศทางให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตในอนาคตโดยมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่มูลค่าและมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน (High Value & Sustainability) ภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน (Partnership 360) จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ของ ททท. โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการนำเสนอเว็บไซต์ TATIC ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ TAT Review จุลสารทางการท่องเที่ยว TAT Academy ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว MarTech (Marketing Technology) มิติด้านส่งเสริมการตลาดออนไลน์ RegTech (Regulatory Technology) เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับและบังคับใช้ตามกฎหมาย และ Sustainable Tech การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมความร่วมมือในการลดก๊าซคาร์บอน ลดการใช้ไฟฟ้า โดย ททท. รวมถึงการนำเสนอเว็บไซต์ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว Travel Link ระบบให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว อันเกิดขึ้นจากโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นใน 5 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี (สมุย) ภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านข้อมูลการท่องเที่ยวกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว และทราบถึงความต้องการด้านข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชนอีกด้วย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป