18/04/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงาน “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน”

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงาน “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน”

 


วันที่ 3 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกห มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน” ณ สำนักงานอัยการภาค 6 พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการภาค 6 เป็นประธานในพิธี และมี นายจรัญ ศุภรตุลธร รองอธิบดีอัยการภาค 6 กล่าวรายงาน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากอัยการสูงสุดได้ดำเนินโครงการ “131 ปี องค์กรอัยการที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน” เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงาน “131 ปี องค์กรอัยการ ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน” ขึ้นในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สำนักงานอัยการภาศ 1-9 ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2567 โดยให้สำนักงานอัยการภาค 1-9 ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ทางสำนักงานอัยการภาค 6 จึงได้จัดกิจกรรม “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน”

ขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับทราบได้เข้าใจบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรอัยการ สำนักงานอัยการภาค และพนักงานอัยการในฐานะบุคลากรในองค์กรอัยการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 ภายในพิธีได้รับเกียรติจากสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป