18/05/2024

สระบุรี/อบต .หน้าพระลาน จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี2567

สระบุรี/อบต .หน้าพระลาน จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี2567

 


วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา09.30น. ดร.ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานเป็นประธาน มีประธาน และสมาชิกสภา อบต.หน้าพระลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ดำเนินการจัดงานจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ในการนี้คณะทำงาน ตระหนักว่า ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือนชาติไทย

และประเพณีนี้มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา เป็นความสำคัญของคุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัว ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ลูกหลานมา รดน้ำขอพร จากบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย คุณค่าต่อชุมชนทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญ ได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงร่วมกันคุณค่าต่อสังคมทำให้มีความเอื้ออาทรกัน มีการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะคุณค่าต่อศาสนาทำให้ประชาชนได้มีจิตใจสงบ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ การสรงน้ำพระสิ่งที่ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่เราและท่านทั้งหลายจะได้สร้างความรักความหวงแหน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้


ครั้งนี้มีการจัดทำบุญใส่บาตรสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด 102 ปี ร่วมงาน จัดแข่งขันสีสันในการตำส้มตำและผัดเผ็ดนกพิราบ จาก 9 หมู่บ้านชิงรางวัล เมนูเด็ด!! ผัดเผ็ดนกพิราบซึ่งเป็นหนึ่งของเมนูรสเด็ดในการจัดการแข่งขันสร้างสีสันความสนุกสนานจัดการเล่นกีฬาพื้นบ้านโดยการแข่งขันสร้างความสนุกสนานเฮฮาแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานอีกด้วย

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดารายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป