18/05/2024

ปทุมธานี”ยิ่งใหญ่วันสงกรานต์” องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ปทุมธานี”ยิ่งใหญ่วันสงกรานต์” องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดสุราษฎร์รังสรรค์(วันดอน) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีนายยอด ภู่เฉลิมตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 พี่น้องประชาชนร่วมงานกันเพียบ โดยมีนายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ข้าราชการ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคลองควาย อุปนายกสมาคมไทยรามัญ ประธานสมาพันธ์ไทยรามัญ ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง ผู้ประกอบการในเขตตำบลคลองควาย พนักงาน และพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก ด้านยอด ภู่เฉลิมตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า เทศกาลวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ ของความเป็นไทยอย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี องค์การบริหารส่วนตำบลของควายได้ตำหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น ประจำปี 2567 ส่วนกิจกรรมภายในงาน มีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ขายพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอาย พร้อมมีการจับฉลากรางวัลมอบให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกิจกรรม มีรางวัลหลากหลายชนิด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร พัดลมและสิ่งของอื่นๆอีกมากมายมีการปาร์ตี้โฟด้วย ทำให้บรรยากาศ ภายในงานเย็นชุ่มฉ่ำ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน แบบเป็นกันเอง

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคกกล่าวเสริมว่า กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันนี้ ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยซึ่งถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามแสดงออกซึ่งความรักความเคารพ และความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ สร้างจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย คุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม สมควรที่คนไทยจะได้รับรู้เข้าใจมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จะดำรงอยู่ได้ ก็ด้วยคนรุ่นหลังจะต้องศึกษาให้เข้าใจ ถึงคุณค่า หมายความและวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งต้องรู้จักพัฒนา ปรับปรุงให้ประเพณีงดงามเหมาะสมตามการสมัย มีการสืบทอดและเผยแพร่จนสามารถซึมซับวิถีไทยตั้งแต่ความเป็นมาในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มความเป็นไปในอนาคต สุดท้ายกระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่ท่านนับถือขออำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความเจริญและการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป