16/06/2024

ชลบุรี-คณะทำงานนายกเมืองพัทยา เข้ารับเกียรติบัตร“ ครอบครัวตัวอย่าง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เป็นหนึ่งใน 72 ครอบครัว จากทั่วประเทศ

ชลบุรี-คณะทำงานนายกเมืองพัทยา เข้ารับเกียรติบัตร“ ครอบครัวตัวอย่าง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เป็นหนึ่งใน 72 ครอบครัว จากทั่วประเทศ

เมื่อ 14 เมษายน 2567 “วันครอบครัวแห่งชาติ” ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา เข้ารับเกียรติบัตร“ ครอบครัวตัวอย่าง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยท่านแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

 

อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวสร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวและบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ มีครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 72 ครอบครัว จากทั่วประเทศ ณ ชั้น 3 ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป