18/05/2024

ตาก – หน่วยเฉพาะกิจทหารราชมนูจัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีทำบุญหน่วยเฉพาะกิจราชมนู

ตาก – หน่วยเฉพาะกิจทหารราชมนูจัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีทำบุญหน่วยเฉพาะกิจราชมนู
พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีทำบุญหน่วยเฉพาะกิจราชมนู พร้อม ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยมี พันเอกณัฐกร เรือนติ๊บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารร่วมให้การต้อนรับ พิธีเริ่มจากประธานจุดธูปเทียนหน้าพระประธานหลวงพ่ออู่ทอง ต่อด้วยพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเป็นพิธีทำบุญหน่วยเฉพาะกิจราชมนู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและอุทิศส่วนกุศล ให้แก่กำลังพลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ถวายภัตตาหารและสังฆทานกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จสิ้นพิธีการ
ประวัติของพระองค์ท่านโดยย่อ ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ ปีขาล จุลศักราช 1096ตรงกับวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277 ในแผ่นดินสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิน” พระราชบิดาเป็นชาวจีน ชื่อนายไหฮองหรือหยง แซ่แต้ เป็นนายอากรบ่อนเบี้ย มีบรรดาศักดิ์ เป็นขุนพัฒน์ พระราชชนนีชื่อนางนกเอี้ยง (ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาตย์) ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจวนเจ้าพระยาจักรี ที่เป็นสมุหนายก เมื่อยังทรงพระเยาว์ เจ้าพระยาจักรี ได้ขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และได้ตั้งชื่อพระองค์ท่านว่า “สิน” ครั้นอายุได้ 13 ปี ได้นำนายสินเข้าถวายตัว รับราชการเป็นมหาดเล็ก ในสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร เสด็จเสวยราชสมบัติได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายสิริราชสมบัติ แก่สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายสินมหาดเล็ก รายงานตัวเป็นข้าหลวง เชิญท้องตรา พระราชสีห์ขึ้นไปชำระความที่หัวเมือง ฝ่ายเหนือ ซึ่งนายสินได้ปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีความดีความชอบมาก จึงได้รับพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก ช่วยราชการ อยู่กับพระยาตาก ครั้นเมื่อพระยาตาก ถึงแก่กรรมลง ก็ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้เลื่อนหลวงยกกระบัตร (สิน) เป็น พระยา ตาก ปกครองเมืองตากแทน
เมื่อปีพุทธศักราช 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ในเดือนเมษายน หลังจากนั้นเพียง 7 เดือน พระยาตาก ก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยา กลับคืนมาได้แล้ว ก็คิดจะปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยา ขึ้นเป็นราชธานีใหม่ แต่เมื่อได้ตรวจสอบความเสียหายแล้ว เห็นว่ากรุงศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายเป็นอันมาก ยากที่จะบูรณะให้เหมือนดังเดิมได้ ประกอบกับไพร่พลของพระยาตากมีไม่พอ ที่จะรักษากรุงศรีอยุธยา ให้เป็นเมืองใหญ่ได้ จึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานี และได้อพยพผู้คน ลงมาตั้งมั่นที่เมืองธนบุรี พระยาตากทรงทำพิธีปราบดาภิเษก เป็นกษัตริย์ครองกรุงธนบุรี เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1130 ปีชวด ตรงกับวันที่ 28 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2311 ขณะมีพระชนมายุ ได้ 34 พรรษา ทรงพระนามว่าสมเด็จ พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่ประชาชนทั่วไปยังนิยมขนานพระนามพระองค์ว่า “สมเด็จพระเจ้า กรุงธนบุรี” หรือ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” นับแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ท่าน จึงได้พร้อมใจกัน จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นมา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ณ มณฑลสถานแห่งนี้ /////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป