16/06/2024

ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นแก้ปัญหาทำนบทดน้ำพัง น้ำเค็มทะลักชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นแก้ปัญหาทำนบทดน้ำพัง น้ำเค็มทะลักชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

 


สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 19.30 น. ที่ผ่านมา ทำนบดิน ที่ใช้ในการกักกันน้ำเค็มเพื่อก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าถั่ว หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เกิดพังทลายลงมาทำให้น้ำเค็มทะลักเข้าคลองพื้นที่น้ำจืดที่ประชาชน ใช้อุปโภคและทำการเกษตรเกิดความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้างหลายตำบล

วันนี้ 17เม.ย.67 เวลา 14.00 น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ได้เชิญผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรผู้ใช้น้ำ ตัวแทนเกษตรกร ร่วมประชุมวางแผนผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองหนามแดง คลองบางพระ และคลองอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากทำนบดินทดน้ำประตูน้ำท่าถั่วที่กำลังก่อสร้างประตูระบายน้ำเกิดพังทลายทำให้น้ำเค็มทะลักมาจากแม่น้ำบางปะกง ส่งผลกระเป็นวงกว้างหลายตำบล โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำเค็มออกแล้วใช้น้ำจืดในการผลักดันให้มีความเจือจางลง

แต่ขณะนี้ภาวะน้ำจืดในพื้นที่มีประมาณน้อยเกินไปไม่เพียงพอจึงต้องส่งน้ำมาจากแม่น้ำป่าสักซึ่งคาดว่าจะแก้ปัญหาได้ภายใน 15 วันทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำในการทำการเกษตรที่เลี้ยงสัตว์น้ําและสวนผักรวมทั้งที่ใช้อุปโภคเดือดร้อนอย่างหนัก ขณะที่ตัวแทนจากชลประทานรับปากว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นจะจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ อนุรักษ์พันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาโดยให้ทุกตำบล จัดกิจกรรมร่วมกัน

ด้านนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีสนับสนุนทั้งงบประมาณ เครื่องจักร ท่อสูบน้ำเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว เบื้องต้นนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้นำน้ำจืดไปแจกจ่ายตามตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกทุกด้านที่สามารถทำได้

ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรงที่เดือดร้อนหนักที่สุดเพราะใช้ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากคลองธรรมชาติมาผลิต ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงต้องใช้รถดับเพลิงบรรทุกน้ำประปานำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวตำบลคลองเปรงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อน และขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้ลงพื้นที่เชิญภาคส่วนต่างๆมาระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป