28/05/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทย และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องใน “วันสงกรานต์” ประจำปี 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทย และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องใน “วันสงกรานต์” ประจำปี 2567

 

วันที่ 18 เมษายน 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทย เนื่องใน “วันสงกรานต์” ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไปและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

พร้อมกันนี้มีพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นางมัลลิกา อายุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ผู้ที่มาร่วมรดน้ำขอพร ณ บริเวณลานน้ำพุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ให้คงอยู่สืบไป .

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป