21/05/2024

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำพลังบุญถวายแผ่นดินสยาม ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ปราจีนบุรี

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำพลังบุญถวายแผ่นดินสยาม ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ปราจีนบุรี โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี “ทําบุญถวายแผ่นดินสยาม”
นำถวายราชสักการะ บวงสรวงสักการะ ทำบุญแด่พระภิกษุสงฆ์องค์เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
น้อมจิตอธิษฐานรวมกำลังบุญทุกภพชาติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบรรพชนทั้งปวง

“พิธีทำบุญถวายแผ่นดินสยาม” จัดขึ้นโดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เป็นพลังบุญเปิดสิริมงคลในศุภวาระปีใหม่ไทย

โดยมี อาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิต,
นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,
มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำโดย พลเอกเอกชัย หาญพูนวิทยา อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์
พร้อมทั้งบุญญภาคีร่วมพลังบุญด้วยพร้อมเพรียง

ขอน้อมอนุโมทนาบุญและส่งพลังบุญนี้ให้แด่กัลยาณมิตรทุกท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศุภมงคล โชคดีมีชัย ตลอดปีใหม่ไทยนี้ และตลอดไป ด้วยเทอญ…

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป