19/05/2024

สุโขทัย-ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

สุโขทัย-ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา 13.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยทั้งสามท่าน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย และประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำกล่าวอวยพรและขอรับพรวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัย ให้ช่วยปกปักรักษาชาวจังหวัดสุโขทัยให้มีความสุข ความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว


สำหรับพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนั้น เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดสุโขทัย จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เป็นการขอพรจากพ่อเมือง และเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป