19/05/2024

ปทุมธานี”พ่อเมืองปทุมธานี” ประกาศสงครามยาเสพติด เตรียมเปิดปฏิบัติการ 90 วัน ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ปทุมธานี”พ่อเมืองปทุมธานี” ประกาศสงครามยาเสพติด เตรียมเปิดปฏิบัติการ 90 วัน ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.67 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการตามแผนยุทธการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ปริมณฑล ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นจุดพักยา ที่ผ่านมามีการเข้ามาจับกุมหลายครั้ง เช่น ล่าสุดจับกุมยาบ้าได้ถึง 10 ล้านเม็ด

จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยในด้านการป้องกัน จังหวัดมีการตั้งงบประมาณของปี 2567 ไว้เกือบ 5 ล้านบาทมาดำเนินการ ในด้านการปราบปราม จะร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 และตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เปิดยุทธการกวาดล้างยาเสพติด 90 วัน ส่วนการบำบัดรักษา จะร่วมกับกรมคุมประพฤติ ใช้สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ดำเนินการบำบัดรักษารวมถึงฝึกอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด โดยตั้งเป้าไว้ที่ 300 คน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายคณะทำงาน ทั้ง 3 ด้าน กำหนดเป้าหมาย วางแผน เตรียมความพร้อมดำเนินงาน และติดตามรายงานผลเป็นระยะ โดยมุ่งหวังจะทำให้ชุมชนในจังหวัดปทุมธานีปลอดภัยจากยาเสพติดในทุกมิติ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป