21/05/2024

สุโขทัย-จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

สุโขทัย-จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

วันนี้ (21 เมษายน 2567) เวลา 18.00 น. ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พ.อ.เฉลิม ศรีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปลัดจังหวัด ส.ท.(ท) ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี


โดยจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 94 รูป กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 17 วัน โดยในวันพรุ่งนี้ (22 เมษายน 2567) เวลา 06.30 น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป