21/05/2024

ลพบุรี-พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 88 รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ลพบุรี-พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 88 รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ที่ วัดกัทลีพนาราม (บ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 88 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูโสภณปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เจ้าอาวาสวัดกัทลีพนาราม(บ้านกล้วย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดขึ้นจำนวน 5 วัดใน 5 อำเภอ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 396 คน ประกอบด้วย วัดหนองตาแดง อำเภอหนองม่วง 50 คน วัดกัทลีพนาราม อำเภอบ้านหมี่ 88 คน วัดชัยมงคลวนาราม อำเภอสระโบสถ์ 73 คน วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม 86 คน

และวัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล 99 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป