19/05/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 610

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 610
ณ.หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เชียรรานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่น 610พร้อมมอบหนังสือสำคัญการตั้งหมู่ยุวกาชาดและเครื่องหมายให้แก่ คณะกรรมการยุวกาชาดโรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป