21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียงใช้วีธีไฟชนไฟแก้ปัญหาไฟป่าแนวชายแดนไทย เมียนมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียงใช้วีธีไฟชนไฟแก้ปัญหาไฟป่าแนวชายแดนไทย เมียนมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง อ.แม่สะเรียง
ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 เดินทางตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง และปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายผะอบ บินสอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เข้าร่วมประชุม
นายวรศักด์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ในปี 2566 ที่ผ่านมา อำเภอแม่สะเรียง มีจุดความร้อนจำนวน 3,030 จุด ในปี 2567 จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 เมษายน 2567 อำเภอแม่สะเรียงมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด จำนวน 3,574 จุด ซึ่งที่ผ่านมา อำเภอแม่สะเรียงได้ดำเนินการตามมาตรการ 8 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าเขาสูงชัน แนวชายแดนไทย เมียนมา การดับไฟของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง ได้ใช้วิธีไฟชนไฟ เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าลุกลามตามแนวชายแดนไทย เมียนมา ทำแนวกันไฟระยะทาง 12 กิโลเมตร และจุดไฟเพื่อให้ไฟชนกัน และดับในที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมไฟประมาณ 1 สัปดาห์ กำลังคน 60 คน ขนส่งกำลังทางเรือ 3 ลำ และรถยนต์ 2 คัน เข้าปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป