18/05/2024

ตาก – ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

ตาก – ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

วันที่ 26 เมษายน 2567 ที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนู อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมืองเมียวดี ฝั่งเมียนมา เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไทย รวมถึงในกรณีที่อาจจะมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา หลบหนีข้ามมาในฝั่งไทย
โดยมี พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาในอนาคต จะต้องพูดคุยกันเพื่อยุติความรุนแรง เพื่อให้เมืองเมียวดีเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม และนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งสองฝั่งต้องการ และสอดคล้องกับฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียนที่ไทยสนับสนุนมาโดยตลอด และดำรงไว้ซึ่งความเคารพและศรัทธาของหน่วยงานและประชาชนโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในพื้นที่///////
ข่าว/วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป