28/05/2024

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บังคับบัญชา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บังคับบัญชา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
ณ. ลานรวมพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เป็นประธานพร้อมกล่าวอวยพรให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมี ร.ต.อ.สุรพล ฉายะสุโข รอง ผ.บ.ร้อย ตชด.346 นำข้าราชการในสังกัด เดินทางมาร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เริ่มที่ ผบ.ร้อย ตชด.346 นำข้าราชการตำรวจและครอบครัว สรงน้ำพระพุทธชินราช พระพุทธวิโมกข์ พระสีวลี พระนิรันตรายและเจ้าพ่อจงอาง ต่อด้วย การรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา ร่วมรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยร่วมกัน เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นประเพณีที่ทุกคนปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ในปีนี้ขึ้นมานั่นเอง
/////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป