21/05/2024

เกาะล้าน แล้งจัดขาดแคลนน้ำ รถน้ำขายคันละ 1 พันบาท วอนหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา

เกาะล้าน แล้งจัดขาดแคลนน้ำ รถน้ำขายคันละ 1 พันบาท วอนหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา

จากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งในปีนี้ ปัญหาน้ำขาดแคลนขยายไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกาะล้าน เมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัญหาหลักๆ คือน้ำเริ่มขาดแคลน ซึ่งน้ำอุปโภคบริโภคมีราคาค่อนข้างสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนบนเกาะล้าน ต้องซื้อน้ำในราคาที่แพงขึ้น

นายกาญจนพ สุขขี ชาวบ้านเกาะล้าน กล่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้ง ทำให้เกาะล้านเข้าสู่สภาวะขาดแคลนน้ำ ซึ่งปรกติน้ำประปาบนเกาะล้านที่ผลิตอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้บริโภค ส่วนราคาน้ำขายในช่วงปรกติอยู่ที่ 1 ตัน ราคา 150 บาท ซึ่งรถขนน้ำจะบรรจุได้รอบละ 2 ตัน คิดเป็นเงิน 300 บาท หากอยู่ในช่วงที่ต้องการน้ำมากราคาน้ำจะพุ่งขึ้นเป็นรอบละ 350 – 400 บาท แต่ถ้าช่วงแล้งจริงๆ ราคาน้ำเคยพุ่งสูงเป็นรอบละ 1000-1200 บาท

ซึ่งโครงการอีสวอเตอร์เกาะล้านมีกำลังผลิตไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ส่งผลให้บนเกาะล้านขาดแคลนน้ำอย่างหนัก และทำให้ราคาน้ำแพงขึ้น
อยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มการผลิตน้ำและขยายเขตการปล่อยน้ำประปาบนเกาะล้านเพื่อให้เพียงพอกับประชาชนบนเกาะล้าน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป