28/05/2024

เพชรบูรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

เพชรบูรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

 


ที่บริเวณสวนสาธารณะดงตาล ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางสาวดุจดาว ธนากรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อาหารพร้อมทาน)

และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

สำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดประเภทอาหารหวาน ได้แก่ กล้วยบวชชี ขนมต้มไส้มะขาม บัวลอยไข่หวาน วุ้นมะพร้าวอ่อน และวุ้นใบเตย ซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่ วุ้นใบเตย ผู้ชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับเขต 6 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป