18/05/2024

ชลบุรี-พสกนิกรชาวอำเภอสัตหีบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ชลบุรี-พสกนิกรชาวอำเภอสัตหีบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 29 เม.ย.67 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยมีเหล่าบรรดาข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป