24/06/2024

เดือน: พฤษภาคม 2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาสเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 พร้อมสั่ง เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อย่างสมพระเกียรติ

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นรา...

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เปิดปฏิบัติการเข้ม “ยุทธการบัวหลวงปราบยานรก” สร้างโมเดลต้นแบบด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ปทุมธานี "พ่อเมืองปท...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป