18/05/2024

เดือน: พฤษภาคม 2024

สงขลา-ฝูงนกพิราบในพื้นที่เมืองสงขลามากกว่าฝูงลิงเขาน้อยและเขาตังกวน มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลเพื่อลดประชากรนกพิราบอย่างจริงจัง

สงขลา-ฝูงนกพิราบในพื...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป