21/05/2024

นราธิวาส-สำนักจุฬาราชมนตรี ต้อนรับดาอี ชายแดนใต้ ยันแก้ไฟใต้ ต้องใช้สันติ สู่สร้างความเข้าใจ ทุกชนชาติพันธ์ เคารพวีถีพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส-สำนักจุฬาราชมนตรี ต้อนรับดาอี ชายแดนใต้ ยันแก้ไฟใต้ ต้องใช้สันติ สู่สร้างความเข้าใจ ทุกชนชาติพันธ์ เคารพวีถีพหุวัฒนธรรม

(2 พ.ค.2567) ที่สำนักงานจุฬาราชมนตรี กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะดาอี (นักเผยแพร่) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ปี 2567
…ทั้งนี้ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี
ได้กล่าวพบปะ กับคณะดาอี และกล่าวถึง สถานการณ์บ้านเมือง และสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผูเผยแพร่ และพลเมือง ในการทำหน้าที่เผยแพร่ สิ่งที่ถูกต้อง และการสร้างความเข้าใจ โดย เน้น คุณภาพของคน คือการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะนำพาซึ่งการพัฒนาสังคม และการแก้ปัญหา
ต้องเน้น การสร้างคน มิใช่เน้นวัตถุมากไป การช่วยเหลือคน ท่านศาสดา ได้ให้ช่วยเหลือคน ทุกมนุษยชาติ ทุกชาติพันธ์ ทุกศาสนา อย่าแบ่งความคิดแบ่งแยกด้วยตัวเอง ทุกคนคือมนุษย์ของพระเจ้า นิยาม มุสลิมไทย ยึดธรรมนูญอิสลาม และ ดำรงเคารพกฏหมายไทย ในการดำเนินชีวิต การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ มีจริยธรรม ความรับผิดชอบสูง จะทำให้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในทุกศาสนิก พหุวัฒนธรรม เพราะความมีจริยธรรม ศิลธรรม ของผู้นำศาสนา จะเป็นที่เคารพนับถือ และจะเป็นผู้นำจิตวิญญาณ

ดาอี ในฐานะผู้เผยแพร่ ต้องปรับให้ทันสถานการณ์ เพื่อนำการเผยแพร่ ไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง นำสู่การแก้ไข ความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจได้ในที่สุด และฝากให้ดาอี นั่นคือ ปฎิเสธความรุนแรง เพราะอิสลาม คือ สันติ สู่ทุกคนทุกชนชาติศาสนา อิสลามห้ามการใช้ความรุนแรง

ดาอี คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ เรื่องที่ดี จะเป็นผู้นำศาสนา หรือบุคคล ก็สามารถทำหน้าที่เป็นดาอี ให้เกิดความเข้าใจ นำสันติสู่พื้นที่และโลกได้ กับทุกมนุษยชาติ
ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป