21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ผู้นำ 3 ศาสนา ร่วมลั่นฆ้อง “พลังบุญ หนุนสร้าง โรงพยาบาลแม่สะเรียง” งบประมาณ 21 ล้าน

แม่ฮ่องสอน-ผู้นำ 3 ศาสนา ร่วมลั่นฆ้อง “พลังบุญ หนุนสร้าง โรงพยาบาลแม่สะเรียง” งบประมาณ 21 ล้าน
ณ อาคารสาละวิน โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้มีการจัดกิจกรรม “ เปิดงาน “พลังบุญ หนุนสร้าง
โรงพยาบาลแม่สะเรียง” โดยผู้นำ 3 ศาสนา ไทยพุทธ มุสลิม ศาสนาคริสต์ ประกอบไปด้วย พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง นายสุริยา อร่ามวงศ์ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ
ศาสนาจารย์สิทธิชัย ครรชิตงามพันธ์ ผู้แทนคริสเตียนอำเภอแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย-สบเมย เพื่อร่วมจัดหาทุนให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ในการร่วมสร้างอาคาร “อาคารสาละวิน” โดย นพ.บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แม่สะเรียง ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนำเสนอโครงการ“พลังบุญ หนุนสร้าง โรงพยาบาลแม่สะเรียง”
ทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายการจัดหาทุนงบประมาณ ในการพัฒนาโครงสร้าง ได้มีความสอดคล้องกับระบบบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแม่สะเรียง ให้มีความเหมาะสม และ เพียงพอต่อการ จุดรับส่งผู้มารับบริการ โดย อาคารสาละวิน อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ ทั้ง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ทางเชื่อมระว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารสาละวิน จึงมีความจำเป็นที่ต้องหางบประมาณเพิ่มเติม อาทิ จุดรับส่งผู้มารับบริการ มูลค่า 4,600,000 บาท ลานจอดรถพลังสะอาด 3,000,000 บาท ทางเชื่อมอาคาร 1,700,000 บาท ห้องแยกโรคความดันลบ 3 ห้อง มูลค่า 1,000,000 บาท/ห้อง ห้องพิเศษ (24 ห้อง) 199,999 บาท /ห้อง และ ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดิน 2,000,000 บาท และ เครื่องกำเนินไฟฟ้า 2,500,000 บาท สำหรับ อาคารสาละวิน เป็นตึก 5 ชั้น 114 เตียง ชั้น 1 เป็นแผนกตึกชาย ชั้น2 แผนกตึกหญิง ชั้นที่ 3 แผนกเด็กและหลังคลอด ส่วนชั้นที่ 4 และ ชั้นที่ 5 เป็นห้องพิเศษ มีรวมทั้งหมด 24 ห้อง
โดยสามารถร่วมทำบุญหนุนสร้าง โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 509-0-93599-8 ชื่อบัญชี วัดสุพรรณรังสีเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณญาญี เพิ่มสุข โทร 086-3101962 หรือ line 086-3101962 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป