28/05/2024

เพชรบุรี-มท.1 วางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังใหม่ แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม

เพชรบุรี-มท.1 วางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังใหม่ แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังใหม่ โดยมี พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) เกจิแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด พระเถรานุเถระจังหวัดเพชรบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
สืบเนื่องจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังเก่ามีสภาพเก่าทรุดโทรด คับแคบ และมีขนาดเล็ก เป็นอาคารประเภทคอนกรีตกึ่งไม้ 2 ชั้น หรือพื้นที่ใช้สอย 345 ตารางเมตร ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 มีอายุการใช้งานแล้ว 42 ปี เนื่องด้วยแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ใช้ในการดำเนินโครงการต้องมีการเตรียมพื้นที่ขนาดกว้าง 30 x 62 เมตร หรือพื้นที่ 1,860 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลงเก่าไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) กรมการปกครองจึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 (งบลงทุน) จำนวน 29,087,000 บาท เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) ประกอบกับ ดร.พระครูสุนทรวัชรกิจ เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำรงค์ ได้อุทิศที่ดินส่วนตัว 12 ไร่ และนางปราณี ทองล่อน จำนวน 3 ไร่ รวมเป็น 15 ไร่ มูลค่าประมาณ 90 ล้านบาท ให้กรมการปกครองไว้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) รวมมูลค่ากว่า 199 ล้านบาท เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนเกิดความสะดวกสบายในการรับบริการจากภาครัฐในอนาคต มีความปลอดภัย กว้างขวาง เพียงพอต่อการตอบสนองการให้บริการประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อรองรับการยกระดับการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) พัฒนาปรับปรุงให้กรมการปกครอง เป็นองค์กรที่ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ตามนโยบายของรัฐบาล.
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป