18/05/2024

ร่วมไถ่ชีวิตวัว สามารถช่วยได้ 13 ตัวครึ่งแล้ว❗️เหลืออีก 19 ตัว ที่จะช่วยเค้า เป้าหมายคือเราต้องการช่วยให้ครบ ถ้าไม่ครบ….ท้ายสุด ทางเจ้าของวัว ก็ต้องให้เราเป็นคนเลือก ว่าจะจิ้มตัวไหนให้อยู่รอด

ร่วมไถ่ชีวิตวัว สามารถช่วยได้ 13 ตัวครึ่งแล้ว❗️เหลืออีก 19 ตัว ที่จะช่วยเค้า เป้าหมายคือเราต้องการช่วยให้ครบ ถ้าไม่ครบ….ท้ายสุด ทางเจ้าของวัว ก็ต้องให้เราเป็นคนเลือก ว่าจะจิ้มตัวไหนให้อยู่รอด

อัพเดทค่ะ❗️ขณะนี้ปัจจัยที่ร่วมไถ่ชีวิตวัว สามารถช่วยได้ 13 ตัวครึ่งแล้ว❗️เหลืออีก 19 ตัว ที่จะช่วยเค้า เป้าหมายคือเราต้องการช่วยให้ครบ ถ้าไม่ครบ….ท้ายสุด ทางเจ้าของวัว ก็ต้องให้เราเป็นคนเลือก ว่าจะจิ้มตัวไหนให้อยู่รอด ตัวไหนต้องจากไป ซึ่งเราไม่อยากทำอย่างนั้นจริงๆ❗️

อีก 19 ตัวเท่านั้น❗️ขอพลังแชร์จากทุกท่าน ช่วยกันแชร์คนละไม้คนละมือ เชื่อว่ายังมีผู้ใจบุญอยากช่วยโค 32 ตัวอยู่แต่ยังไม่ทราบข่าววาระบุญใหญ่นี้ค่ะ🙏

กราบโมทนาสาธุการกับท่านผู้ใจบุญ, ท่านสะพานบุญ สะพานแก้วทุกท่านค่ะ

เรายังไม่ทราบกำหนดวันที่และสถานที่พิธีไถ่วัวนะคะ ต้องรอให้การไถ่ชีวิตนั้นสำเร็จก่อน แต่ทางเจ้าของผ่อนผันให้เราประวิงเวลาฝากเลี้ยงวัวไว้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ค่ะ

ขอเมตตาพลังแชร์จากทุกท่านด้วยเทอญ สาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิ🙏

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป