15/06/2024

แม่ฮ่องสอน-บรรยากาศวันแรก อ.สบเมย ไร้เงา ผู้สมัคร สว ส่วนอำเภออื่นๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางตา

แม่ฮ่องสอน-บรรยากาศวันแรก อ.สบเมย ไร้เงา ผู้สมัคร สว ส่วนอำเภออื่นๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางตา
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศทั่วไปของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก 20 กลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 15.00 น. ไร้เงาผู้สมัคร สว. ซึ่งอำเภอสบเมยเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าจับตามองดูว่า กลุ่มชาติพันธุ์จะเดินทางมาลงสมัคร สว.ในครั้งนี้ และ คาดว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะเดินทางมาสมัครในวันเวลาที่เหลืออยู่อย่างแน่นอน ส่วนที่อำเภอแม่สะเรียง มีผู้เดินทางมายื่นสมัคร 4 ราย จากหลากหลายกลุ่ม
โดย ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางตรวจดูความพร้อมของการรับสมัคร สว. ในพื้นที่ 3 อำเภอ โซนใต้ ตั้งแต่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง ทุกๆอำเภอการรรับสมัคร สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ผู้สมัครบางตา บางอำเภอไม่มีผู้สมัคร เลย เช่น ที่ อ.สบเมย
สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง 7 อำเภอ ที่ขอใบสมัครไปตั้งแต่วันที่ 10-19 พ.ค.67 เป็นต้นมา มีจำนวน 112 ราย อำเภอที่ขอใบสมัครไปมากที่สุดคืออำเภอขุนยวม จำนวน 42 ราย ส่วนอำเภอปางมะผ้าขอใบสมัครไปเพียง 1 ราย ทำให้บรรยากาศการรับสมัครวันแรกเงียบเหงา คาดว่าในวันต่อๆ ไปแต่ละอำเภอจะมีประชาชนจากกลุ่มต่าง ๆ มายืนใบสมัคร เนื่องจากวันสมัครกำหนดไว้ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67
อย่างไรก็ตามการรับสมัครเลือก สว. ครั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมของทุกฝ่ายมาอย่างดี ทำให้การรับสมัครเลือก สว.ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในเรื่องของระเบียบ คุณลักษณะต้องห้าม หรือคุณสมบัติของตัวผู้สมัครนั้น โดยผู้สมัคร หรือผู้ที่จะมาสมัครต้องศึกษาระเบียบให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฏหมาย เนื่องจากกฏหมายไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใดเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ยื่นเอกสาร สว. 2 สว. 3 สว. 4 ที่จะเป็นผู้สมัครและจำนวนได้จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ถึงจะทราบ และหลังจากนั้นภายใน 5 วัน(29 พ.ค. 2567) หลังปิดการรับสมัคร ผอ. การเลือกระดับอำเภอจะประกาศรายชื่อรับสมัครหรือไม่รับสมัคร
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป