24/06/2024

ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาล กม.5แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังตรวจพบต่อเติมรุกล้ำทางสาธารณะจำนวนมาก

ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาล กม.5แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังตรวจพบต่อเติมรุกล้ำทางสาธารณะจำนวนมาก
28 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบล กม.5 หลายครัวเรือนวิงวอนเทศบาลกม.5 หลังเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารังวัดแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์บริเวณตลาดนัดเทศบาล กม.5 อ.เมืองประจวบฯ ภายหลังเทศบาลฯกม.5มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมจัดระเบียบชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่ ขณะที่ชาวบ้านใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากเทศบาลแจ้งให้ทราบไม่ทั่วถึง โดยบางครัวเรือนเดือดร้อนจากภัยเศรษฐกิจไม่มีเงินสำรองในการรื้อถอนและหากรื้อถอนหลังคาที่ต่อเติมรุกล้ำที่สาธารณะออกเมื่อถึงฤดูฝนน้ำอาจจะไหลเข้าในบ้านเนื่องจากพื้นผิวถนนต่างระดับกว่าตัวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านบางรายประกอบกิจการร้านค้ามานานหลายปีเล่าว่า เคยพูดคุยเรื่องนี้และได้ทำการขออนุญาตกับนิคมสร้างตนเองนั้นเรื่องการต่อเติมรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าร้านค้าหากเทศบาลจะใช้พื้นที่ทำประโยชน์ ชาวบ้านและผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนก็ยินดีรื้อถอนออกให้ แต่หากยังไม่มีการใช้ประโยชน์ก็ขอให้ชาวบ้านได้ใช้พื้นที่ประกอบกิจการธุรกิจครัวเรือนไปก่อน
ด้านนายสมเกียรติ โชคคีรีกร นิติกรเทศบาลตำบล กม.5 เปิดเผยว่า ในส่วนนี้ทางเทศบาลมีขั้นตอนในการดำเนินการขอความร่วมมือทำหนังสือเวียนแจ้งให้ชุมชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจครัวเรือนในพื้นที่ดังกล่าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ทางเทศบาลกำกับดูแลไว้นานแล้ว แต่ประสบปัญหาโดนเจ้าของบ้านบางรายขับไล่ ขณะที่เข้าไปแจ้งเตือนโดยทางเทศบาลมิได้มีเจตนากลั้นแกล้งหรือทำให้เสียหาย แต่เนื่องจากเทศบาลตำบล กม.5 มีแผนจัดระเบียบตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบชุมชนไว้ตั้งแต่คณะผู้บริหารเข้ามาดำลงตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการสาธารณะสุข ด้านการป้องกันอัคคีภัย และด้านการจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเทศบาลได้รับฟังปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนของชุมชนมาโดยตลอด ในเรื่องระบบร่องรางระบายน้ำทิ้งในชุมชนประสบปัญหาเมื่อถึงฤดูฝนน้ำได้ไหลเข้าบ้านเรือนชาวบ้านอยู่บ่อยครั้ง เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขตามกรอบโครงการที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำของชุมชนเป็นอุปสรรคการจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความไม่สะดวก และทางเทศบาลเข้าใจดีถึงวิถีการดำรงชีวิตในชุมชนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการพัฒนาชุมชนเดินหน้าต่อไปนั้น จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการและชุมชน เนื่องจากเทศบาลตำบล กม.5 ต้องปฏิบัติตามกรอบ พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นายสมเกียรติกล่าว

นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กม.5 (นายกตึก) กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเทศบาลตำบล กม.5นั้น ทางคณะผู้บริหารได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาแก้ไขทุกปัญหาของชาวบ้านในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน รวมทั้งร่องรางระบายน้ำในตลาดชุมชนและทางสาธารณะที่แล้วเสร็จ และบางส่วนกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนออกแบบจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากใช้งบประมาณจำนวนมาก และในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจครัวเรือนในชุมชน ที่มีการสร้างต่อเติมชายคารุกล้ำยื่นออกมาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนั้น ในส่วนนี้ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายดำเนินการไปตามขั้นตอน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กม.5 กล่าว
นอกจากนี้ นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กม.5(นายกตึก) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหากประชาชนรายใดที่ไม่มีงบประมาณในการรื้อถอนจริงๆตนก็พร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างมีความสุข
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป