24/06/2024

สมุทรสงคราม-เกษตรกรชาวสวนที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่จากส้มโอเสริมทูเรียน

สมุทรสงคราม-เกษตรกรชาวสวนที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่จากส้มโอเสริมทูเรียน
นายยงยุทธ นวมสุวรรณ เป็นชาวอัมพวา อำเภออัมพวาสมุทรสงครามโดยกำเนิด เป็นเกษตรกรชาวสวนแท้จริง ได้ทำสวนส้มโอขาวใหญ่ได้ทำการพัฒนาส้มโอเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่ได้สัมผ้สนักทอ่งเที่ยวต่างนิยมเข้าสวนเพื่อชมชิมส้มโอขาวใหญ่
จากการที่มีความรู้เรื่องการทำเกษตรปลูกผลไม้มานาน ได้หันไปทำการปลูกทุเรียนหมอนทองได้ดำเนินการปลูกมาแล้ว 3_5ปีบางต้นได้ให้ผลผลิตบ้างแล้ว ทำการปลูก500กว่าต้น คาดว่าในปีอีกไม่นานจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นทางการ ในปีนี้พอได้กินกันได้บ้าง นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของสวนได้ ทั้งส้มโอขาวใหญ่_ทุเรียนหมอนทอง เบอร0831555968

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป