24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-กลุ่มพลังมวลและชาติพันธุ์ อ.แม่สะเรียง – สบเมย ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

แม่ฮ่องสอน-กลุ่มพลังมวลและชาติพันธุ์ อ.แม่สะเรียง – สบเมย ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่ธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มพลังมวลชนและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้พร้อมใจกันโบกธงชาติและธงตราสัญลักษณ์สองข้างเส้นทางเดินวิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ จุดเริ่มต้นกิจกรรม อ.แม่สะเรียง ซึ่งเป็นอำเภอแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ร่วมกับทางอำเภอสบเมย ในการจัดกิจกรรม พิธีมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี มอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย
นายสมบัติ ยะสิทธิ์ สส.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลอเวือะ และชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พร้อมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กว่า 1,000 คน
สำหรับธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ เป็นสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2513 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแป๋ ที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวสำหรับผู้บริโภค และเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2515 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าเลอเวือะ และชุมชนชาวกะเหรี่ยง บ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อีกครั้ง
ทั้งนี้ หลังจากขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ จะเคลื่อนออกจากธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ ไปยังพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง โดยมีพี่น้องประชาชนจากอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียติฯ และ เป็น สถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ มีทั้งการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้น ขบวนจะเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเคลื่อนขบวนเพื่อส่งมอบให้แก่นายอำเภอแม่ลาน้อย ณ จุดชมวิวเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ต่อไป
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดต้นทางสายวิ่งที่1 ของกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2567 เริ่มจากอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อำเภอ.ขุนยวม อ.เมือง อ.ปางมะผ้า อ.ปาย และส่งมอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป