13/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า แม่ฮ่องสอน เข้มตั้งด่าน 4 อำเภอ 5 จุด ปิดเส้นทางลำเลียงมอดไม้ประดู่ ข้ามชาติ เผยจับแล้ว 7 คดี

แม่ฮ่องสอน-ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า แม่ฮ่องสอน เข้มตั้งด่าน 4 อำเภอ 5 จุด ปิดเส้นทางลำเลียงมอดไม้ประดู่ ข้ามชาติ เผยจับแล้ว 7 คดี
นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดไม้ประดู่ ซึ่งเป็นไม้ที่ตัดตามใบสั่งของนายทุนคนจีน กระจายไปทั่วในพื้นที่ 4 อำเภอ ตั้งแต่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบเสาะหาข่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการคุมแข้มเส้นทางการลำเลียงไม้ประดู่ตามเส้นทาง ในพื้นที่เป้าหมาย โดยจัดให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เส้นทางหลักและเส้นทางรอง ในพื้นที่ 4 อำเภอ 5 จุดสกัด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (ขุนยวม) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม ตั้งจุดตรวจสกัด ณ จุดตรวจด่านแม่อูคอ ถนนหมายเลข 1263 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง) ตั้งจุดตรวจสกัด ณ จุดตรวจบ้านแม่เหาะ ถนนหมายเลข 108 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (สบเมย) ได้ตั้งจุดสกัดเส้นทางที่ตำบลกองก๋อย-แม่แพ-บ้านบ่อสาลี-ฮอด และ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 4 (แม่ลาน้อย) ตั้งจุดตรวจสกัด ณ จุดตรวจด่านปากทางแยกบ้านแม่โถ ตำบลแม่โถ และเส้นทางหลวงชนบท บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสายข่าวและการแจ้งเบาะแสการเคลื่อนย้ายไม้โดยผิดกฎหมายจากกลุ่มทุนนอกพื้นที่ โดยอาศัยเป็นรถยนต์ตู้ทับในการขนย้ายลำเลียง แต่เบื้องต้นยังไม่พบรถต้องสงสัยแต่อย่างใด ซึ่งการปฏิบัตการคุมเข้มดังกล่าว เนื่องจากมีสายข่าวและการแจ้งเบาะแสว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไม้โดยผิดกฎหมายจากกลุ่มทุนจากนอกพื้นที่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในแต่ละเป้าหมาย เพื่อสกัดเส้นทางลำเลียงออกของกลุ่มมอดไม้ที่ลักลอบส่งให้นายทุนจีน โดยจะดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้าไม้ประดู่ สำหรับไม้ประดู่แปรรูปที่ตรวจยึดที่ผ่านมา 7 คดี พบว่า เป็นไม้ตามใบสั่งจะมีขนาดแผ่นใหญ่ มีความกว้างและหนา เป็นไม้ออเดอร์ของตลาดต่างประเทศที่นายทุนจีนต้องการ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 08119503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป