16/06/2024

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย นางพิทยา พานทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมีพระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง ที่พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ต่อไป
ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ในเวลา 10.00 น. มีกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป