13/06/2024

ลำพูน – จังหวัดลำพูนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ลำพูน – จังหวัดลำพูนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 นาฬิกา ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชนจังหวัดลำพูนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

 

เวลา 08:00 นาฬิกา ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

เวลา 11:00 นาฬิกา ที่เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

 

เวลา 19:29 นาฬิกา ที่หอประชุมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจลำพูน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 มิถุนายน 2567

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป