24/06/2024

ชลบุรี-ผู้สมัคร สว.บางละมุง ตบเท้ารายงานตัวคัดเลือกแยกกลุ่มอาชีพเหลือ 3 คน ก่อนไปต่อระดับจังหวัด 9 มิ.ย.นี้

ชลบุรี-ผู้สมัคร สว.บางละมุง ตบเท้ารายงานตัวคัดเลือกแยกกลุ่มอาชีพเหลือ 3 คน ก่อนไปต่อระดับจังหวัด 9 มิ.ย.นี้

วันที่ 5 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นไปอย่างคุกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยในเวลา 08.00-09.00 น. ผู้สมัครรับเลือก สว. ได้ทยอยเข้ารายงานตัว หลังวันรับสมัคร 20-24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กกต.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และให้เบอร์เรียงตามลำดับตัวอักษร ผู้มีชื่ออักษร ก.-ฮ.โดยนับจาก 1-2-3 ไปจนถึงคนสุดท้ายของแต่ละกลุ่มอาชีพ

ทั้งนี้ ข้อมูลผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิวสภา (สว.) ระดับอำเภอบางละมุง พบว่า มีผู้มาสมัครทั้งหมด 19 กลุ่ม จาก 20 กลุ่มสาขาอาชีพ รวมจำนวน 75 คน ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 13 และมาตรา 14 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ สว. 2561 จำนวน 2 คน

หลังผู้สมัครรับเลือก สว. รายงานตัว ทางอำเภอได้เชิญผู้สมัครเข้าห้องตามกลุ่มอาชีพ เพื่อทำ
การเลือกรอบแรก (รอบเลือกกลุ่มตนเอง) ให้ผู้สมัครเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันไม่เกิน 2 คน สามารถลงคะแนนเลือกตนเองได้ ถ้ากลุ่มอาชีพใดมีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน ไม่ต้องเลือกในรอบแรก แต่ถ้าเกิน 5 คน ให้มีการเลือกเพื่อให้เหลือ 5 คน ถ้ามีการเลือกรอบแรก ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกเข้าสู่รอบสอง

และในการเลือกรอบสอง (รอบไขว้) ให้แต่ละกลุ่มที่เบือกรอบแรกเสร็จแล้วจัดส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย ไม่เกิน 4 สายๆ ละ 5 กลุ่มอาชีพ เมื่อแบ่งสายเสร็จ จึงส่งเอกสาร สว.3 ให้ผู้สมัครในการเลือกรอบไขว้ โดยผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองไม่ด้ เมื่อเลือกเสร็จสิ้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือก เพื่อไปต่อระดับจังหวัด ที่จะมีการรับเลือกในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นี้

เก่ง ณ สงขลา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป