24/06/2024

ชุมพร – “เน้นทุเรียนคุณภาพ” !! ร่วมมือ ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนถ้ำสิงหวังใหม่ รับชื่อในราคาที่สูงขึ้นกว่าท้องตลาด

ชุมพร – “เน้นทุเรียนคุณภาพ” !! ร่วมมือ ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนถ้ำสิงหวังใหม่ รับชื่อในราคาที่สูงขึ้นกว่าท้องตลาด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567  เวลา 17.00 น. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่ 34 ม.3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร86100 นายปรีชา แสงแก้ว ประธานเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่เชิญชวนบริษัท ไทยชิ ล้งรับชื้อทุเรียนเข้ามารับชื้อทุเรียนชาวสวนทุเรียนถ้ำสิงหวังใหม่ โดยรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่  ในวันนี้เข้าร่วม 10 ราย และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้ได้ราคาทีสูงขึ้นจากท้องตลาดแล้วยังมีค่า บริหารจัดการในสวนการตัด การขนส่งให้กับทางเกษตรกรด้วย ในกิโลกรับละ 7 บาท เน้นให้ตัดทุเรียน คุณภาพดีเพิ่มราคาให้กับทุเรียนไทยให้ดีขึ้น

นายชัยยะ  กฤษวิจิตร ผู้ดูแล สเปค ของบริษัท ไทยชิ มีความยินดีที่ได้เข้ามาดูทุเรียนหมอนทอง ของกลุ่มเกษตรกร จากการดูภาพรวม ในเรืองของคุณภาพ จากการตรวจเช็คในวันนี้ถือว่ามีคุณภาพดี ทุเรียนมีตัดมาเกินจาก 80 % ขึ้นไป  มีความตั้งใจว่าในการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเที่ยวนี้ ต้องการที่จะส่งเสริมในเรืองของความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการตัดทุเรียนไม่ต่ำกว่า 80  %  ด้านการตลาด และในเรื่องของราคาจะต้องให้ในราคาที่ดีกว่าตลาดทั่วไป จากการทีชาวเกษตรกรให้ความสำคัญที่ดีและในทางบริษัท เราก็ยินดี จะร่วมมือ ส่งเสริมต่อไป  การให้ความรู้คือให้เกษตรกรตัดทุเรียน ได้อายุนะครับ หลังจากที่ทุเรียนบานดอกแล้ว ให้ได้ 115 วันขึ้นไป เมือนำไปตรวจแป้งแล้วก็จะได้  32 % ขึ้นไป จะได้ผลผลิตทุเรียนเกรดส่งออก  เกรดส่งออกมี  AB  ABC  เบอร์ดี ทุกวันนี้จะส่งออกไป 4 ไชด์ ไปประเทศจีน  ประเทศไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น เพราะ ฉะนั้น เกษตรกรมั่นใจได้เลย ทางบริษัทไทยชิเรามีผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกันเรื่องทุเรียน ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาทุเรียนตกต่ำทุเรียนล้นตลาด เราสามารถแปรรูปและส่งออกได้ทั้งหมด ขออย่างเดียวให้เกษตรกร ตัดทุเรียนให้มีคุณภาพ ฝากถึงเกษตรกรสายตัดก็ดี หรือ ล้ง ไหนก็ดีนะครับ ถ้าทุเรียนเรายังไม่ได้อายุ หรือคุณภาพไม่สูง ขออย่าให้ตัดนะครับ มันจะส่งผลถึงท่าน จะทำให้มีการตีกลับขึ้นมา ราคาของทุเรียนก็จะตกลงมา เพราะฉะนั้นควรเน้นถึงคุณภาพของทุเรียนให้มากที่สุด แล้วราคาจะไม่ตกนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าไม่ที่ส่งขายเพราะยังไงทุเรียนก็ไม่พอสำหลับผู้บริโภคในประเทศไทยยังไม่รับประทานกันอยู่เลย ทุเรียนนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปประเทศจีนเท่านั้น ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดขอให้ทำทุเรียนที่ได้คุณภาพนะครับ

นายปรีชา แสงแก้ว ประธานเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่ ได้รวบร่วมผลผลิตทุเรียนภาคใต้ของตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่ที่ทำการกลุ่ม กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่ รวบร่วมทุเรียนให้กับ ล้ง ไทยชิ ซึ่งเป็น ล้งที่ซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป พร้อมกับมีราคา บวกค่าบริหารจัดการในสวนการตัด การขนส่งให้กับทางเกษตรกรด้วย ในกิโลกรับละ 7 บาท  ในวันนี้มีสมาชิกแจ้งเข้ามาจำนวน 10 ราย ประมาณ 4000 ลูก รวมน้ำหนักประมาณ 12 ตัน ในวันนี้เป็นวันแรกที่ได้รวบร่วมมา ในกานกำหนดราคาเราจะยึดราคากลางของตลาดอวยชัย เป็นเกณฑ์ และจะบวกให้อีก 7 บาท เพราะทาง ล้งไทยชิ แจ้งมาว่าต้องการเข้าช่วยเหลือทางเกษตรกรชาวสวนทุเรียน รายย่อย ทีมีทุเรียนจำนวนไม่มาก แต่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จะได้มีการบวกราคาในตรงนี้ เพื่องที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรตัดทุเรียนที่มีคุณภาพโดยไม่ตัดอ่อนเพราะจะทำให้ราคาของทุเรียนตกต่ำ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป