25/06/2024

แม่ฮ่องสอน-อุทยานแห่งชาติสาละวิน ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567

แม่ฮ่องสอน-อุทยานแห่งชาติสาละวิน ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567


.
นายลิขิต ไหวพรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติสาละวินประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 เพื่อให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นตัว และคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติสาละวินให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น


.
ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้กำหนดให้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

 
. ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติสาละวิน ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 052 040 276 หรือ Facebook :อุทยานแห่งชาติสาละวิน – Salawin National Park

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป