19/06/2024

ชลบุรี-การฝึกซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ ประจำปี 2567

ชลบุรี-การฝึกซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ ประจำปี 2567

 

วันที่ 6 มิ.ย.67 นายธวัชชัย ศรีทอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ./ผวจ.ชลบุรี น.อ.พินัย จินชัย รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ., น.อ.คงศักดิ์ อยู่คง หน.ศคท.จว.ชบ. พร้อมกำลังพล ศรชล./ศคท.จว.ชบ. พร้อมด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ของ ศรชล.ภาค 1 จำนวน 1 ลำ รวมกำลังพลทั้งหมด 15 นาย ร่วมการฝึกซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ ประจำปี 2567 ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี และบริเวณสถานที่ฝึกท่าเรือสำหรับรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สมเด็จ ฯ ณ ศรีราชา โดยมี นพ.ขจรยุทธ์ บางท่าไม้ แพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลฯ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

การฝึกเริ่มต้นด้วยการจัดฟังบรรยาย การขนส่งวัตถุและสินค้าอันตรายในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี โดยมี นายภาณุวัฒน์ ผิวพรรณ สจป. เป็นผู้บรรยาย การบรรยายการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสินค้า โดยมีนายเลิศชาย อินทรชิต หัวหน้าแผนกการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บรรยาย การบรรยายการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางทะเล โดยมี น.อ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี หน.กองปฎิบัติการ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรฯ เป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นมีการชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติ การแจ้ง และการส่งต่อ

 

ในการฝึกครั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ./ผวจ.ชลบุรี ได้มาสังเกตการณ์การฝึก และลงเรือ ศรชล.4001 ชมการฝึกลำเลียงผู้ป่วย จากเรือ Pilatus 33 ซึ่งได้สมมติเป็นเรือไฟใหม้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ ส่งผู้ป่วยเร่งด่วน โดยเริ่มสถานการณ์ ฝึกการช่วยเหลือและลำเลียงผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ (เรือ ศรชล.+ เรือ ตรน. รวม 3 ลำ และทีมแพทย์ฉุกเฉินฯ ที่ร่วมการฝึก)

 

หลังจากฝึกเสร็จ นายธวัชชัย ศรีทอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ./ผวจ.ชลบุรี กล่าวให้โอวาท และให้คำแนะนำการฝึก กับผู้ร่วมการฝึกฯ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งผลการฝึกการปฏิบัติของเรือ ศรชล.4001 ได้รับการชื่นชมจากแพทย์ผู้รับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา, รพ.สมิติเวช ศรีราชา และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ว่ามีความเหมาะสมในการลำเลียงผู้ป่วยทางทะเล เนื่องจากมีพื้นที่ในการรับผู้ป่วยที่อาจจะมีการลำเลียงด้วยเครน บันไดลิง รวมถึงการลำเลียงผู้ป่วยผ่านบันไดข้างเรือ (Gangway)
และเรือ ศรชล.4001 มีความคล่องตัวสูง และการทรงตัวที่ดี ทำให้การปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นไปด้วยความคล่องตัว

สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป