25/06/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร “วันอานันทมหิดล”

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร “วันอานันทมหิดล”

 

   
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการพลเรือนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 20 รูป
โดยพร้อมเพรียง

     

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานด้านการศาสนาและการศึกษา เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล หน่วยทหาร สถานที่สำคัญต่างๆ และทรงริเริ่มประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท โดยเริ่มในจังหวัดและอำเภอใกล้ๆ กรุงเทพฯ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ปากเกร็ด เป็นต้น รวมทั้งยังทรงเป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงดำริที่จะจัดงาน “วันอานันทมหิดล” เป็นประจำทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 8 ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมระลึกถึงพระองค์สืบไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป