24/06/2024

พิษณุโลก-ผู้ว่าฯพิษณุโลก เกาะติดเลือก สว.67 วันแรกคึกคัก กกต. เผยขั้นตอนตั้งแต่รายงานตัว เปิดหีบเลือกรอบแรก รอบไขว้วันเดียวจบ

พิษณุโลก-ผู้ว่าฯพิษณุโลก เกาะติดเลือก สว.67 วันแรกคึกคัก กกต. เผยขั้นตอนตั้งแต่รายงานตัว เปิดหีบเลือกรอบแรก รอบไขว้วันเดียวจบ

 

เช้าวันนี้ ( 9 มิ.ย. 67 ) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตุการณ์การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ โดยมี นายสุวิทย์ ศรีวงษา คณะกรรมการกลาง และสื่อมวลชน เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และทำข่าวจำนวนมาก

สำหรับวันนี้ จังหวัดพิษณุโลก จัดการเลือก สว. ระดับอำเภอ พร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ ภาพรวมมีผู้สมัคร จำนวน 389 คน เป็นผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จำนวน 364 คน ในส่วนของอำเภอที่มีผู้สมัครสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้สมัคร 124 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน คงเหลือ 123 คน มีผู้สมัคร 19 กลุ่ม มีจำนวนกลุ่มที่ต้องเลือกในรอบที่ 1 จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มที่ไม่ต้องเลือก จำนวน 11 กลุ่ม โดยจะทำการเลือกในรอบที่ 1 เป็นการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

หากกลุ่มใดมีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกรอบแรก โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น” และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้ ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ

รอบที่ 2 จะดำเนินการจัดการแบ่งสาย การลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ หลังการปิดลงคะแนนแล้ว ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น
จากนั้น เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกจังหวัดพิษณุโลก ผวจ.พล , ปลัดจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ร่วมประชุมสังเกตุการณ์ ติดตามการนับคะแนนเลือกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ แอป Smart Vote และวันที่ 16 มิถุนายน 2567 มีการเลือกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ วิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันนี้ การเลือก สว. ในพื้นที่ จะมีการอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนด ขั้นตอน วิธีการเลือก สว. พร้อมแจกคู่มือการเลือก สว. ให้ผู้สมัครสามารถนำเข้าไปในพื้นที่เลือก สว. ได้ ขณะที่ผู้สังเกตการณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน ทางพื้นที่เลือกได้มีการจัดเตรียมสถานที่แยก และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ดูการเลือก สว.
เกาะติดเลือกสว67

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป